Navigation:  Kontakty >

Rušení duplicit firem

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Rušení duplicit firem je funkce, která dokáže nahradit dvě firmy jednou jedinou platnou firmou.

Systém  provede totální porovnání všech polí v základní kartě firmy u kterých by mohlo dojít ke zrušení informace a na základě tohoto porovnání navrhne k odsouhlasení další operace, které je možné s rozdílnými informacemi provést.

 

V podstatě mohou nastat tři základní situace:

Firma, která je určena ke zrušení má v určitém poli informaci, kterou firma zůstávající nemá
Firma, která má informaci a firma určena ke zrušení žádnou informaci v tom daném poli nemá
Informace se ve dvou shodných polích u obou firem se liší. Pokud se liší v textové dlouhé položce je možné požádat o sjednocení, pokud se liší v číselné informaci, žádné sjednocení není možné. Uživatel si musí vybrat, která bude platit.

 

U všech položek, které se některým z těchto způsobů liší, systém navrhne způsob realizace rušení duplicit tzn. jak bude s touto informací pracovat. Zda převezme tuto informaci z firmy ke zrušení, nebo ji ponechá v podobě firmy zastupující nebo nabídne sloučení. Uživatel uvidí návrh před zrušením duplicit a sám rozhodne o případné modifikaci takto navržené změny a poté promáčkne tlačítko OK.

 

ruseni