Navigation:  Kontakty >

Nová firma

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vytvoření nového kontaktu s pomocí internetového prohlížeče

Vytvořte novou kartu kontaktu (menu KONTAKTY -> NOVÁ FIRMA), a aniž byste vyplnili jakýkoli údaj, použijte funkci hledání on-line tlacitko13

v okně Parametry hledání firmy na internetu zadejte IČO
parametr "Hledat v" nastavte na ARES
použijte tlačítko ButonStahni

 

ARESNovyKontakt

systém založí dle dostupných informací v ARES novou firmu a tu otevře místo prázdné karty nové firmy

 

ARESNovyKontaktOK

 

pozor   karta se založí, dostupné údaje se zapíší a záznam je uložen v databázi přesto, že nejsou vyplněny všechny povinné údaje. Pokud potom uživatel v kontaktu provede nějakou změnu, bude již nucen povinné údaje před dalším uložením nejprve vyplnit!!

 

Mohou nastat situace kdy:

Firma stejného jména  již v systému existuje:

 - systém oznámí problém a otevře kartu této existující firmy. Nyní lze využít funkci aktualizace údajů pro existující firmy.

         KontaktARESfirmaExistuje

Zvolíte-li ButonAno, jsou dohledané údaje porovnávány s kartou firmy, jejíž název přesně odpovídá záznamu v registru ARES. Dále systém postupuje stejně jako při „aktualizaci“ údajů o firmě.

 

V systému existuje firma jiného jména, ale stejného IČO:

 - systém oznámí problém a otevře kartu této firmy, resp všech firem které mají shodné IČO.