Navigation:  Zakázky > Přijaté objednávky >

Generování vystavené objednávky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vystavenou objednávku lze generovat přímo nad kartou Přijaté objednávky použitím generátoru.

Jednoduché generování vystavené objednávky

PO7

Logika tohoto generátoru je pro případ, kdy potřebujete  vystavit z několika POBj vystavenou objednávku a už mne tolik nezajímá vazba na logistiku. Případně objednávám  u  jednoho stálého dodavatele jednou či dvakrát týdně.