Navigation:  Zakázky > Přijaté objednávky >

Generování faktury

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vystavenou fakturu lze generovat přímo nad kartou Přijaté objednávky použitím generátoru GeneratorFAK.

V následujícím dialogovém okně můžete generování faktury ještě uživatelsky ovlivnit.

 

Vyberte parametry pro generování Vystavené faktury..

Vyberte parametry pro generování Vystavené faktury..

 

Můžete zvolit způsob jak se doplní položky do generované faktury.

 

KOMPLETNÍpřenese do faktury všechny položky tak, jak jsou uvedeny v přijaté objednávce
VÝDEJKApřenese pouze takové položky a jejich množství, které jsou uvedeny na vybrané výdejce. Výdejka se vybírá v souvisejícím rozbalovacím poli.
VÝDEJEpřenese všechny takové položky a jejich množství, které existuje na souvisejících výdejkách, ale dosud se nefakturovaly
SKLADpřenese všechny takové položky, které mají dostatečné množství na vybraném skladě. Sklad se vybírá v souvisejícím rozbalovacím poli. Do faktury se přenese maximálně takové množství, jaké je momentálně na skladové kartě. Je tedy třeba dbát na aktuálnost stavu skladu.
ZBYTEKpřenese všechny položky a jejich množství, které nebyly dosud fakturovány. Nebere v úvahu skladové pohyby.
DOBROPISpřenese všechny položky a jejich množství, které byly fakturovány, ale neexistuje k nim skladový pohyb (nebyly vydány ze skladu).
SKLpřenese všechny položky a jejich množství, které jsou "dostupné" na základě skladové dostupnosti (i když zboží má kladný stav na skladové kartě, ještě nemusí být dostupné pro tuto konkrétní objednávku). Pro správnou funkčnost této volby je třeba aktivně používat funkci Přepočet skladové dostupnosti.

 

Můžete také omezit výběr položek pomocí čísla pozice (řádku) v intervalu OD - DO

Volbou Typu faktury můžete ovlivnit v jaké číselné řadě se má faktura vygenerovat. Vybraný Typ se zároveň doplní do faktury.

 

Můžete vybrat v jaké číselné řadě se Vystavená faktura vygeneruje.

Můžete vybrat v jaké číselné řadě se Vystavená faktura vygeneruje.

Můžete také vybrané položky "doplnit" do již existující faktury. Fakturu vyberete ze souvisejícího rozbalovacího pole.

 

Funkční tlačítka

 

ButonNOVA        vygeneruje novou vystavenou fakturu

ButonDOPLN-01        doplní položky do vybrané, již existující faktury

ButonUkazStav        zobrazí formou tiskové sestavy stav jednotlivých položek přijaté objednávky, kde můžete vidět i částečné plnění objednávky.

 

Pohled na částečné plnění objednávky.

Pohled na částečné plnění objednávky.

 

 

Na sestavě je vidět jaké množství jednotlivých položek je požadováno, jaké množství je skladem (bez ohledu na skladovou dostupnost !!), jaké množství již bylo ze skladu vydáno a jaké množství bylo již fakturováno. O tyto informace se opírají jednotlivé druhy výběru položek popsané výše.

 

Hromadné generování z více přijatých objednávek.

 

PO6