Navigation:  Zakázky > Přijaté objednávky >

Tisk přehledů zboží v přijatých objednávkách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pohled do zboží na přijatých objednávkách se dvěma variantami tiskových výstupů, s přehledem a kumulací. Přehled tiskne detailní informace a kumulace sčítá podle zadaného třídícího kritéria . Pokud si např. vytisknu přehled zboží na přijatých objednávkách podle typu, potom mi přehled zobrazí vždy zboží určitého typu a na závěr této skupiny je proveden mezisoučet kolik celkem bylo množství a financí v tomto typu na přijatých objednávkách. Pokud zobrazím tiskový výstup kumulace dozvím se pouze celkový součet toho daného typu.

Konfigurační karta parametrů a výstupů pro tisk přehledů zboží v přijatých objednávkách.

Konfigurační karta parametrů a výstupů pro tisk přehledů zboží v přijatých objednávkách.

 

Hodnocení dodržení termínů Potvrzené objednávky

Potřebovali byste nástroj pro vyhodnocení vás jako Dodavatele = porovnání potvrzeného termínu z řádku objednávky s datem dodání této položky?

Pro tento účel je vhodná sestava ... "s termíny"

Tisková sestava "s termíny" - tisk Přehledu zboží v Přijatých objednávkách.

Tisková sestava "s termíny" - tisk Přehledu zboží v Přijatých objednávkách.

 

--- zobrazují se termíny z řádků Přijaté objednávky:

TERMÍN (požadovaný zákazníkem)

POTVRZENO (vámi potvrzený)

DODÁNO (datum dodání položky)

ZP (zpoždění = rozdíl ve dnech mezi Dodáno a Potvrzeno, záporné číslo = dodáno dříve).

 

note2 Jestliže není některý z termínů vyplněn na řádku, hledá jej následně systém v hlavičce přijaté objednávky (prázdný termín = není uveden ani na řádku, ani v hlavičce)