Navigation:  Marketing > Spisová služba > Konfigurace >

Konfigurace spisové služby

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nastavení automatického doplnění vybrané oblasti jako sekundární do kontaktu při uložení jednání. Systém tak kontroluje, jestli záznam spisové služby neobsahuje nové kontaktní údaje (e-mail, osobu, atd.) a případně nabídne jeho doplnění.

Tlačítkem uloz  provedete uložení nového nastavení.

konfig.kontakt2