Navigation:  Zboží > Množstevní ceny >

Hromadné doplnění množstevních cen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pokyn pro hromadné nastavení smluvních cen je určen uživatelům, kteří potřebují naplnit hromadně k určitému typu zboží k určitému partnerovi. Jedná se tedy o nástroj, který slouží pro jednodušší zadávání smluvních cen a to buď formou konkrétní fixní ceny k nějaké řadě produktů, nebo aplikuje konkrétní slevu na prodejní ceny v určitém oboru produktů. Uživatel tedy musí identifikovat zákazníka, pro kterého zadává smluvní ceny buď číslem nebo názvem firmy (číslo firmy je odkaz do interní identifikace firmy) a musí zadat obor zboží, pro které má být zpracována smluvní cena.

Identifikace je buď intervalem čísel zboží nebo typem, nebo názvem. Na tyto položky potom uživatel zadá buď konkrétní cenu, nebo konkrétní slevu z prodejní ceny a použije tlačítko proved.

Pokud chce uživatel zhlédnout jaký objem smluvních cen bude doplněn může použít tlačítko ukaz.

Logické filtry Doplnit nové přepsat staré slouží k volbě režimu. Buď budou tedy dohrávány pouze nové smluvní ceny podle zadaných parametrů, nebo budou staré smluvní ceny přepisovány novou hodnotou, ať už fixní nebo definovanou slevou.

mnozst.ceny