Navigation:  Systém >

Servisní funkce

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Následující popis se věnuje tématu evidence docházky zaměstnanců.

Datové tabulky
Uživatelské SQL dotazy
Obnova připojení dat
Obnova lišty nástrojů
Revize okna
Update datové struktury
Reimport dat ze staré verze
Výroba dat satelitu
Konverze dat SQL na MDB
Translate of term
MultiLanguage mod
Využití systému
Systémové protokoly

 

Menu Servisní funkce obsahuje funkce pro správu dat systému Soft-4-Sale.

Administrátor zde najde:

datové tabulky - Datové tabulky systému Soft-4-Sale mají čistě informační hodnotu pro správce systému. Jsou zde zobrazeny informace o počtu záznamů ve vybrané tabulce, datum posledního záznamu, atd.
spuštění aktualizačního SQL dotazu
obnova připojení dat - funkce Obnova připojení dat provede znovu načtení (připojení) souboru s4s-main.mdb, hlavního systémového souboru.
obnova lišty nástrojů - funkce umožní obnovu nástrojové lišty do původní podoby.
systémové protokoly - natavení automatického odeslání systémových protokolů (informací o běhu systému Soft-4-Sale) pro vývojové účely programátorů v MTJ Service, s.r.o.