Navigation:  Výroba > Přehled výrobního rozpadu >

Skladová dostupnost materiálu pro výrobu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vyhodnocení skladové dostupnosti materiálu pro výrobu lze zjišťovat ve dvou situacích. Při zpracovávání nové přijaté objednávky, kdy před potvrzením termínu zákazníkovi potřebujeme zjistit, zda v termínech jednotlivých naplánovaných operací budeme mít také zajištěn dostatek materiálu. Později zase, kdy už došlo z důvodu přeplánování operací ve výrobě ke změnám dat potřeby materiálů, budeme potřebovat sledovat, zda na operace plánované k realizaci v příštím týdnu budeme mít také zajištěn dostatek.

 

Funkci najdete na konkrétní Přijaté objednávce na záložce Výroba.

Je dostupná také v celkovém přehledu výrobních rozpadů, který najdete v menu VÝROBA -> PŘEHLED VÝROBNÍCH ROZPADŮ.

Lze ji také spustit jako automatickou úlohu.

 

Termíny pro stanovení pořadí položek požadavku materiálu pro výrobu jsou vyhodnocovány vždy takto.

a)datum plánovaného zahájení operace z karty výrobní operace (výrobní zakázka již existuje)
b)datum plánovaného zahájení operace z řádku výrobního rozpadu (výrobní zakázka dosud neexistuje)
c)datum – dead line – z řádku výrobního rozpadu. (Datum, kdy nejpozději musí dojít k realizaci operace, aby byl dodržen termín dodání)

 

Podle takto zjištěných termínů se jednotlivé materiály (polotvary) seřadí a jsou postupně uspokojovány ze skladových zásob, případně zbožím „na cestě“.

Prvním místem, kde je možné vyhodnotit skladovou dostupnost materiálu je výrobní karta přijaté objednávky.

 

 

Klepnutím na tlačítko 'Dostupnost' se vždy propočte dostupnost materiálu pro všechny nedokončené položky všech nedokončených objednávek a vzápětí pro konkrétní objednávku nakonec zobrazí tiskovou podobu dostupnosti. Vytvořena tisková sestava, která zjednodušeně pro konkrétní zakázku (přijatou objednávku) ukazuje potřebu materiálů v jednotlivých časových termínech spolu se zjištěným statusem dostupnosti.

 

 

Pro zjištění stavu skladové dostupnosti pro konkrétní operaci konkrétní zakázky jsou jak v prvním tak v druhém případě na přehledových kartách připraveny sloupce SKLAD a STATUS. Ve sloupci SKLAD se zobrazuje hodnota, jaké množství materiálu je na skladě volné pro potřebu té které operace (ve skutečnosti může být množství na skladové kartě mnohem vyšší ...). Na rozdíl od souhrnné tiskové sestavy se zde však uživatel může dozvědět, kolik materiálu mu na realizaci konkrétní operace chybí. Z předchozích obrázků je zřejmé, že pro realizaci operace pro objednávku OP13_1292 máme k dispozici téměř polovinu potřebného materiálu – 18 kg z 38,5 potřebných kg. Ale zbytek není ani v dohledné době na cestě, jak oznamují svorně jak tisková tak přehledová sestava ve sloupci STATUS.

 

Sloupec STATUS může naplňovat několik různých hodnot.

Vyrobeno– informace o tom, že tento materiál nebo polotovar již nepotřebujeme. Operace, která s ním pracuje je již hotová (odvedená). Na tiskové sestavě šedý text.
SKLadem– znamená, že celé potřebné množství lze momentálně kompletně pokrýt ze skladových zásob. Na tiskové sestavě zelený text na bílém pozadí.
Datum– oznamuje, že materiál není plně k dispozici ze skladových zásob, ale je „na cestě“. Existuje na něj vystavená, dosud nedodaná objednávka, na které byl dle výše uvedených pravidel nalezen potvrzený termín a ten se právě zobrazuje v poli STATUS. Na přehledové sestavě je spolu s datem v poli status uvedeno i číslo objednávky, která by měla potřebu materiálu vykrýt. Je uvedeno ve druhém řádku, takže není na první pohled vidět. Na tiskové sestavě se zobrazuje číslo objednávky buď v samostatném sloupci nebo přímo ve sloupci status jako viditelný dvojřádek. Pokud je datum na tiskové sestavě zapsáno černě na zeleném podkladu, znamená to, že materiál by měl být podle termínů k dispozici dříve než jej budeme potřebovat. Jestliže je datum zapsáno bíle na červeném podkladu, je materiál sice objednán, ale bude k dispozici pozdě.
BEZ termínu– upozorňuje, že byla sice nalezena objednávka, která potřebu materiálu pokryje, ale není na ní uveden žádný potvrzený termín.
NEobjednáno– je největší problém. Materiál, který potřebujeme, není vůbec objednán.

 

Jak už bylo řečeno, skladová dostupnost se vyhodnocuje vždy pro všechny položky splňující podmínky, a její spuštění v jednom nebo druhém místě vždy aktualizuje pole SKLAD i STATUS na všech ostatních objednávkách.