Navigation:  Zakázky > Přijaté objednávky > Karta přijaté objednávky >

Přijatá objednávka - ve Výrobě

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přijatá objednávka je také výchozím dokladem pro zadání a zaplánování výrobní zakázky (výrobních operací).

 

Na kartě zakázky musí být kromě položky zboží a počtu kusů zadán potvrzený termín – POTVRZENÍ –, který musí být zadán do řádků přijaté objednávky, a dále na přij.objednávce musí být zadán stav takový, který je v číselníku výrobních stavů definován s vazbou na výrobní stav č. 2  – Dokončena TPV, který je v menu Výroba – Konfigurace - Stavy výrobních objednávek.

 

Pr.Obj01

 

Rozpad výrobku do výrobních operací a následně generování výrobní zakázky zajistí tlačítko Výroba.

 

Pr.Obj02

 

Tím dojde ke zobrazení sekce výroby přijaté objednávky, na které po použití tlačítka Rozpad dojde k rozpadu výrobku na jednotlivé operace, kooperace a materiál.  Přitom se zobrazí okno s informací data první opearce, a zda potvrzený termín není starší než aktuální datum. V tomto okně lze změnit potvrzený termín.

Pr.Obj03

Pr.Obj04

 

Nad tímto rozpadem pomocí tlačítka Tisk  a volby sestavy Průvodka2 lze vytisknout průvodku do výroby. Ke generování výrobní zakázky dojde použitím tlačítka Výroba.

 

Skladová dostupnost materiálu nad výrobním rozpadem

Do výpočtu skladové dostupnosti materiálu nad výrobním rozpadem jsou zapracovány tyto datumy s následující prioritou:

datum DAT PLAN ze ZAK POL (položky výrobní operace) pro položky, které jsou již ve výrobě
datum DAT START z ORDR VYROBA (výrobní rozpad)  pro položky, které ještě nebyly přeneseny do zakázky, jsou ve fázi naplánování termínu
datum TERMIN z ORDR VYROBA pro položky, které mají pouze vytvořen výrobní rozpad (stanoven pouze Dead Line jednotlivých operací)

Podle takto zjištěných datumů se jednotlivé materiály seřadí a jsou postupně uspokojovány ze skladových zásob, případně vystavených objenávek "na cestě".

Vznikla tisková sestava, která zjednodušeně pro konkrétní zakázku (přijatou objednávku) ukazuje potřebu materiálů v jednotlivých časových termínech spolu se zjištěným statusem dostupnosti. Klepnutím na tlačítko "Dostupnost" se vždy propočte dostupnost materiálu pro všechny nedokončené položky a vzápětí pro konkrétní objednávku zobrazí tiskovou podobu dostupnosti.

dostup.Probj