Navigation:  Výroba > Přehled výrobního rozpadu >

Kapacitní požadavek na stroje

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kapacitní požadavek na stroje

 

PrehledVyrobnichRozapduPozadavekNaStroje

Tlačítko 'Požadavek na stroje' zobrazí formou tiskové sestavy přehled časového požadavku na jednotlivá pracoviště pro operace (O) odpovídající právě nastavenému filtru.

 

Tisková podoba sestavy 'Požadavek na stroje'

Tisková podoba sestavy 'Požadavek na stroje'

 

- sestava je seskupena podle klíče STROJ&REŽIM

- zobrazuje se formou tabulky Stroj/Režim (kód stroje včetně režimu); "Název" (z číselníku strojů); "Požadavek" (suma plánovaných časů operace)

- na konci sestavy pod sloupcem s časy se zobrazuje 'Celkem plánovaný čas (včetně přípravy):'

- časy se zobrazují v hodinách (zaokrouhleno na 0,00 hod.)