Navigation:  Kontakty > Konfigurace > Strategie GDPR >

Úkony související s anonymizací kontaktů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Režim anonymizace firmy může současně provést odstranění souvisejících připojených objektů, které by také mohly obsahovat citlivé údaje o rušené firmě (kopie smluv, nebo jiných dokladů apod.).

 

Konfigurace parametrů pro automatickou "anonymizaci" fyzických osob.

Konfigurace parametrů pro automatickou "anonymizaci" fyzických osob.

 

Konfigurace nabízí následující možnosti:

Rušení vazby ...        Zrušení vazby s připojeným souborem. Odstraní se pouze záznam v tabulce, který umožňuje zobrazení připojeného objektu (ikona "zeměkoule"). Soubor zůstává stále ve svém původním umístění, jen není snadno přístupný všem uživatelům.

Přesunout objekty ...        Volitelný přesun připojených souborů do zadané složky

zapnuto        - přesune soubory do zvolené složky. Případné fyzické smazání při výmazu Připojených objektů se jich tedy už nedotkne. Soubory se přesouvají do zvolené složky bez členění do podadresářů.

vypnuto                - ponechá soubory v původním umístění na disku počítače. V závislosti na konfiguraci mazání Připojených objektů, mohou být fyzicky smazány i soubory.

 

Mazat související Jednání umožní současně s anonymizací firmy smazat související záznamy Jednání, protože ty také mohou přímo v textu obsahovat identifikaci firmy - podpisy osob v importovaných e-mailech.

 

 

 

Vyhledávání podle "anonymizovaných údajů"

Na Přehled firem přidáno filtrační pole "Skryté:". Je bez zvláštního popisu umístěno těsně vedle pole Poznámka. Pouze po najetí myší se objeví popisek, který odhalí, k čemu je pole určeno. Toto pole je však úzce spojeno s konfigurací GDPR a zobrazí se pouze v případě, že je konfigurováno heslo zabezpečení anonymizace (pokud není heslo definováno, pole se nezobrazí).

 

Možnost vyhledání "anonimizované" firmy v Přehledu firem (nutná znalost hesla).

Možnost vyhledání "anonimizované" firmy v Přehledu firem (nutná znalost hesla).

 

Pro vyhledání firmy potom stačí, když uživatel zadá textový řetězec bez úvodní a závěrečné hvězdičky (př. "novák*brno" najde všechny nyní anonymizované firmy, které měli kdysi v názvu jméno Novák a byly z Brna)

Jestliže je toto zvláštní vyhledávací pole při použití tlačítka "Výběr" vyplněno, požaduje systém po uživateli zadání hesla pro  zabezpečení anonymizace firem.

--- pokud heslo nezadá, nebo zadá chybně, zobrazit zprávu "Heslo bylo zadáno chybně! Filtrační kriterium 'Skryté' bude ignorováno." ---> smaže se filtrační kriterium z tohoto pole a přehled je filtrován podle ostatních právě nastavených kriterií.

--- pokud heslo zadá správně, je přehled filtrován pouze podle tohoto pole. Výsledkem tedy prakticky bude seznam anonymizovaných firem.