Navigation:  Zakázky > Vystavené faktury >

Tisk přehledů vystavených faktur

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

paramTiskuFa

 

 

Tisková sestava vystavené faktury "česky v zahr.měně s rekap. podle záloh"

Zobrazuje v detailní závěrečné rekapitulaci zúčtované zálohy ve skutečné výši v tuzemské měně tak, jak byly skutečně zúčtovány v kurzu tehdy platném.

Celková rekapitulace se pak počítá s ohledem na tento detailní výpis = celkové ceny v cizí měně po přepočítání aktuálním kurzem faktury nesouhlasí s cenami v tuzemské měně.

Nejlépe je vidět rozdíl na faktuře, která byla 100% vyzálohovaná a v cizí měně je tedy vystavena na 0,-

V tuzemské měně se zobrazí jakýsi zůstatek (+/- podle toho jak se měnil kurz), který de facto představuje kurzový rozdíl, který je třeba zaúčtovat na příslušné saldo.

 

note2 Tento finanční rozdíl je vidět pouze na tiskové sestavě! Na formuláři faktury jsou v takovém případě jak cizí tak tuzemská měna nulové => nijak se neprojevuje po přenosu do modulu Ekonomika v přiznání DPH.

 

 

Rekapitulace tiskové sestavy "česky v zahr. měně s rekap. podle záloh"

Rekapitulace tiskové sestavy "česky v zahr. měně s rekap. podle záloh"

 

Celková hodnota tohoto obchodu je 1000 EUR, které odběratel uhradil na základě dvou zálohových faktur.

Tato tisková sestava asi nebude určená pro odeslání odběrateli, protože po něm chcete "doplatek", přestože fakturu v cizí měně uhradil již 100%. Spíše bude sloužit jako podklad pro účetní, jaký kurzový rozdíl v tomto obchodním případě nastal.

 

 

Ukládání obrázků QR kódů

Tisk faktur s QR kódem způsobuje ukládání obrázků QR kódů do složky "barcode".

a) Je toto cílem?

Ano - QR kódy se generují na internetu na MTJ serveru, konkrétně na adrese http://plugins.mtj.cz/barcode.php ... Odtud se stahují na cílové PC a ukládají se pod názvem s časovým razítkem do složky /barcode/

 

b) Udržuje se časově omezená historie? Promazává se tato složka?

Ano - soubory jsou promazávány a jsou ponechány pouze soubory z aktuálního měsíce (Nyní změněno na interval aktuálního dne)

 

c) Ve složce M:\SoftMTJ\barcode\ je 3070 souborů vytvořených během jednoho dne.

Ve uvedené složce je 3070 souborů, ale nikoliv z jednoho dne, ale z aktuálního měsíce. Po úpravě z bodu b) se ve složce budou nacházet pouze soubory z aktuálního dne.

 

 

Režim PDP na vystavených fakturách

Po rozšíření režimu PDP i na další oblasti je upraven text uváděný na vystavených fakturách s tímto režimem na nové znění:

 

FV-Informace oPDP

 

 

Inventarizace pohledávek v "cizí měně"

Do tisku Inventarizace pohledávek (menu ZAKÁZKY -> FAKTURY VYSTAVENÉ -> TISK PŘEHLEDU FAKTUR VYSTAVENÝCH) přidány řádky se zahraniční měnou a pro každou měnu přidána rekapitulace.

 

TiskPrehleduFV_InventarizaceCM

 

Jestliže do 'Inventarizace pohledávek' vstoupí faktura, která je vedena v "cizí měně", zobrazí se na tiskové sestavě hodnoty vyčíslené v obou měnách.

- pohledávky jsou seskupovány podle měny a za každou skupinou je zobrazen celkový součet v příslušné cizí měně a odpovídající hodnota v měně tuzemské