Navigation:  Zakázky > Pokladna > Platba vystavené faktury >

Platba faktury v hotovosti

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Byla-li Vystavená faktura (typ pokladní transakce F) nebo Přijatá faktura (typ pokladní transakce D) vystavena s bezhotovostním způsobem úhrady, může celková částka obsahovat haléře. Jestliže se odběratel rozhodne takovou fakturu uhradit hotovostí, vy použijete funkci 'Platba vystavené faktury' nebo i 'Platba přijaté faktury' nebo funkci generátoru pokladního dokladu ' Pokl! ' nad kartou faktury.

Na takto vytvořeném pokladním dokladu je tedy v té chvíli částka včetně haléřů, a systém, v okamžiku výběru konkrétní pokladny, zobrazí dotaz:

Pokladna_ZaokrouhleniPlatbyFaktury

 

Vy se nyní můžete rozhodnout, zda pokladní doklad chcete nebo nechcete zaokrouhlit na celé koruny.

NE        - ponechá částku tak, jak byla převzata z faktury a provede doklad.

ANO        - zaokrouhlí celkovou částku dokladů na celé koruny aritmeticky, a provede doklad. (tato volba je výchozí)

 

pozor  Platba kartou není hotovostní transakce, přestože k její evidenci používáte agendu pokladen! Není třeba ji tedy zaokrouhlovat!

 

Pokud odběratelům platbu kartou neumožňujete, můžete využít konfigurace reakce systému na zobrazený dialog. Dotaz je označen kódem ' v3 ', a to znamená, že po uplynutí nastaveného časového limitu (např. 2 sec.) systém sám vybere výchozí tlačítko a "klikne" za vás.

(viz. KONFIGURACE -> OBECNÉ -> INFORMATIVNÍ ZPRÁVY A DOTAZY)