Navigation:  Zakázky > Pokladna >

Platba vystavené faktury

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na kartě pokladní transakce přidáno pole "VS" (variabilní symbol), kam se při provedení platby Přijaté nebo Vystavené faktury v hotovosti zapíše variabilní symbol faktury pro snadnější párování s účetnictvím, kde se podle VS páruje běžně.

V Přehledu pokladních transakcí lze tak vedle sebe umístit sloupec s interním a dodavatelským číslem faktury.

 

note2 Sloupec "VS" je umístěn na konci přehledu a je možné jej přesunout pomocí funkce Nastavení designu.

 

PokladniDokladVS

 

 

Odstranění záznamu o platbě

Smazáním zdrojového pokladního dokladu se odstraní i zapsaná platba v související faktuře.