Navigation:  Zakázky > Pokladna > Elektronická evidence tržeb >

Doplnění funkčnosti odesílání dokladů do EET

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

(standardní řešení od verze G6.20a)

Informace odesílané na servery EET jsou od verze G6.20a kompletní, odesílají se tedy i základy DPH a výše DPH v jednotlivých sazbách.

 

Pro doklady, které jsou již „chybně“ odeslány původní funkčností je připravena tato opravná funkcionalita:

Na přehledu pokladních transakcí, v záložce EET najdete tlačítko Opravit EET DPH

Přehled pokladních dokladů - nástroj pro opravu rozpisu DPH

Přehled pokladních dokladů - nástroj pro opravu rozpisu DPH

 

… tím se otevře formulář > Oprava EET DPH <

EET-OpravaEETDPH

 

Datum od:        - povinné pole. Sem zadejte datum, od kterého váš finanční úřad požaduje sjednat nápravu.

Datum do:        - není třeba vyplňovat. (Pokud toto datum není zadáno, použije se aktuální).

Rozpočítat DPH a zobrazit přehled- dojde k rozpočítání DPH u pokladních dokladů, které v tomto ve vybraném období byly odeslány na EET servery - vyjma dokladů, které mají chybnou vazbu na prodejní doklad nebo na vystavenou fakturu a dokladů, které byly importovány z eÚčtenky.

 

Zpracovávají se všechny pokladní doklady ve vybraném období pro všechny pokladny se zapnutou evidencí EET.

 

Po dokončení rozpočítání DPH systém rovnou provede filtraci Přehledu pokladních dokladů a zobrazí pokladní doklady, které jsou opraveny a nově připraveny k odeslání na EET (mají naplněné pole Stav: textem "S výpočtem DPH pro zpětnou hromadnou opravu“).

Přehled pokladních transakcí - opravené EET dokklady s rozpisem DPH.

Přehled pokladních transakcí - opravené EET dokklady s rozpisem DPH.

 

Tyto doklady, jejich rozpočítané DPH, lze následně v případě potřeby otevřením překontrolovat.

Pokladní doklad s opraveným rozpisem DPH pro EET.

Pokladní doklad s opraveným rozpisem DPH pro EET.

 

Rozpočítané DPH je uvedeno v nových polích v pravé dolní části karty pokladního dokladu.

Tlačítkem "Odeslat opravené doklady" na formuláři > Oprava EET DPH < (uživatel musí mít práva „R5“ – Prodej CTRL) se uskuteční odeslání těchto dokladů standardní metodou na servery EET.

Funkčnost je ověřena a odsouhlasena s Finančním úřadem v Brně.

 

Dle použité logiky se odesílají pouze doklady z pokladny, která je pro EET nakonfigurována.
Jestliže se v pokladně, která byla dříve EET a nyní již není, nachází nekorektně odeslané doklady, nelze tyto doklady z logiky věci znovu odeslat. Je třeba znovu tuto pokladnu korektně nakonfigurovat, poté je možné doklady odeslat.
Doklady se Stavem "S výpočtem DPH pro zpětnou hromadnou opravu" se odesílají ve speciálním režimu, který nelze pro standardní odesílání EET použít!! Tento stav nelze uživatelsky nastavit jinak, než přes formulář "Oprava EET DPH".
Nově vytvořené pokladní doklady, které vzniknou ve verzi G6.20a, jsou již odesílány korektním způsobem, tedy s rozpočítáním a odesláním DPH. Zda je DPH na pokladních dokladech rozpočítáno se nyní před odesláním do EET také kontroluje.
Oprava chybně odeslaných dokladů nelze spustit žádnou automatickou úlohou, je nutné ji provést ručně výše popsaným způsobem.

 

Mimo to, lze na Přehledu pokladních transakcí filtrovat pokladní doklady s různým Stavem:

EET-StavyEETDPH

 

S výpočtem DPH pro zpětnou hromadnou opravu- opravené pokladní doklady připravené k odeslání. Pro jejich vyřešení použijte tlačítko Odeslat opravené doklady na formuláři > Oprava EET DPH <.

 

Odesláno, ale bez DPH (původní stav)                - „postaru“ odeslané pokladní doklady (bez rozpisu DPH). Toto jsou doklady určené k opravě podle návodu výše (pokud to váš finanční úřad bude požadovat). Pro jejich vyřešení použijte tlačítko Opravit EET DPH.

 

Připraveno k odeslání i s výpočtem DPH        - pokladní doklady vytvořené včetně rozpisu DPH, které se ale například z technických důvodů nepodařilo odeslat. Pro jejich vyřešení použijte tlačítko Odeslat EET.

 

Odesláno i s výpočtem DPH                        - úspěšně odeslané pokladní doklady již vytvořené s rozpisem DPH, nebo opravené výše uvedeným postupem. Tyto doklady jsou již správně vyřešeny.