Navigation:  Logistika > Kniha zařízení a servis >

Karta zařízení

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na kartě zařízení jsou dvě nová pole - ZARUKA DODAVATEL, ZARUKA ODBERATEL, v případě zapnutí automatického režimu bude pole Z DOD doplňovat příjemka a pole Z ODB výdejka.

zarizeni3

Kalibrační protokol u karty zařízení

Do nástrojové lišty nad kartou zařízení bylo přidáno tlačítko , které umožňuje generovat kalibrační protokol. Co to je kalibrace? Kalibrace je soubor činností, kterými se za daných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličiny naměřenými měřicím přístrojem a odpovídajícími hodnotami pro dané zařízení.

Konfigurace

Nastavení funkce pro kalibraci zařízení je umístěno v modulu Logistika – Kniha zařízení a servis – Konfigurace. Zde jsou umístěny číselníky:

Typy laboratorních podmínek
Číselník kalibračních skupina a kalibračních podmínek

Číselník typů laboratorních podmínek

Obsahuje 2 pole Podmínky a Platnost. Platnost určuje, zda se má při generování nového kalibračního protokolu daná podmínka do protokolu přenést.

Číselník kalibračních skupin a kalibračních podmínek

V tomto číselníku si uživatel nadefinuje jednotlivé kalibrační skupiny a k nim příslušné sady měřených hodnot. Každá skupina obsahuje svou vlastní sadu.

Postup

V nástrojové liště nad kartou zařízení vyberete tlačítko , které Vám nabídne generování záručního nebo kalibračního protokolu. Po vygenerování kalibračního protokolu se převezmou údaje z karty zařízení + v sekci “laboratorní podmínky při měření“ se zobrazí všechny podmínky z číselníku typů kalibračních podmínek, které mají označené pole platnost. Po zvolení kalibrační skupiny se do sekce “sada měřených hodnot“ doplní všechny hodnoty z číselníku č. 2, které připadají dané kalibrační skupině.

Kartu kalibračního zařízení je možné vidět na kartě zařízení v záložce “Protokoly“.

Tisková sestava

Kalibrační protokol má jednu standardní tiskovou sestavu, kterou zobrazíte přes tlačítko náhled na liště nástrojů nad otevřenou kartou kalibračního protokolu.