Navigation:  Logistika > Kniha zařízení a servis >

Nové zařízení

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Založení nové reklamace může provést několika způsoby:

1.V menu Logistika - Kniha zařízení a servis - Nová zařízení (vyplněním prázdného okna)
2.Nad přehledem zařízení kliknete na ikonu new (nový záznam) v nástrojové liště, otevře se prázdné okno pro vyplnění údajů dokladu.
3.Nad přehledem zařízení kliknete na ikonu copy v nástrojové liště (zkopírování aktuálního dokladu do nového a následně případně změníte vybrané údaje)

 

zarizeni2

Pokud existuje na kartě zařízení evidence pohybu bez odkazu na DOKALD ID může docházet k situaci, kdy se uživateli nenabídne příslušné výrobní číslo přestože podle dokladů by na příslušném skladě mělo být.

V takové situaci je třeba otevřít kartu zařízení s výrobním číslem v menu logistika\kartu zařízení a servis\přehled zařízení

 

zarizeni8

 

Nutno provést kontrolu na záložkách

-POHYBY

-SKLAD

 

Na kartě zařízení se evidují mimo jiné tyto důležité informace:

Celkem          počet  kusů ze všech příjmů provedených na příslušné zařízení                

Na skladech   momentální počet kusů na všech skladech kde se zařízení „pohybovalo“

Sklad             poslední evidovaný pohyb