Navigation:  Logistika > Kniha zařízení a servis >

Rušení duplicit zařízení

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkce pro zrušení duplicity dvou zařízení zruší zařízení a ve všech souvisejících dokladech ho nahradí zařízením zastupujícím. Výběr zařízení provedete z roletové nabídky.

zarizeni4