Navigation:  Konfigurace >

Zboží

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Následující blok se věnuje popisu nastavení obecné konfigurace systému Soft-4-Sale.

Povinné údaje karty zboží
Konfigurace systému slev
Konfigurace zaokrouhlední cen
Konfigurace zaokrouhlení zahraničních cen
Konfigurace kalkulace ze zahraničních cen
Konfigurace stanovení cen zápůjček
Konfigurace recyklačních poplatků
Konfigurace autorských poplatků
Konfigurace vratných obalů
Kontrola řádkových dokladů
Číselník měrných jednotek
Číselník servisních typů
Číselník typů událostí
Číselník  jmen technických parametrů
Číselník vztahů mezi zbožím
Číselníky technologických parametrů
Číselník technologických parametrů
Doplnění číselníků technických parametrů
Změna čísla a nové karty zboží
Konfigurace kopírování zboží
Tisková sestava ceníkové karty
Použití textových atributů v dokladech
Rozpady konstrukčních celků
Kořenový adresář obrázků
Výběr zboží