Navigation:  Konfigurace > Zboží >

Povinné údaje karty zboží

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Konfiguraci povinných údajů karty zboží naleznete v menu zboží/konfigurace/povinné údaje karty zboží.