Navigation:  Marketing > Reference >

Nová reference

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Založení nové reference můžete provést několika způsoby:

1.V menu Reference - Nová reference (vyplněním prázdného okna)
2.Nad přehledem referencí kliknete na ikonu new (nový záznam) v nástrojové liště, otevře se prázdné okno pro vyplnění údajů dokladu.
3.Nad přehledem referencí kliknete na ikonu copy v nástrojové liště (zkopírování aktuálního dokladu do nového a následně případně změníte vybrané údaje)

pozor K uložení vytvořené nabídky musí být vyplněna všechna povinná pole (podbarvená).

Karta reference

Karta reference se skládá ze tří záložek:

základní (nese stručné "textové" informace, které budou zobrazeny na tiskové sestavě referenční studie, tzn. název, jméno zákazníka, dodavatele, zodpovědné osoby, atd.)
obrázkové (zde můžete přiložit obrázkové přílohy ve formátu BMP)
technické (umožňuje připojení dotazníku, které si uživatel může připravit dopředu)

ref.objekt