Navigation:  Sklad > Prodej >

Fiskální modul

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Fiskální pamětí se rozumí technické zařízení pro jednorázový a neměnný zápis výsledných údajů z provozní paměti, zahrnutých do denní finanční závěrky, které umožňuje opakovaný tisk uložených údajů v různém členění jak prostřednictvím pokladny, tak prostřednictvím elektronického zařízení jiného typu, než jehož je součástí. Fiskální paměť musí mít dostatečnou kapacitu pro zápis a uchování údajů minimálně po dobu čtyř let od uvedení do provozu a údaje tam vložené a uložené musí být dostupné, pokud neuplyne lhůta pro vyměření.

Výběr fiskálního modulu provedeme z roletové nabídky. Aktuálně je na výběr pouze jeden typ Retax FM023.

konfig.pokladny

Změny v nastavení pokladny se projeví až po zmáčknutí tlačítka Ulož.

Konfigurace fiskálního modulu

Funkce “Fiskální modul" slouží k nastavení a řízení fiskálního modulu na PC pokladně.

V pravé části karty se nachází položky pro nastavení tisku fiskálního modulu:

hlavička paragonu
patička paragonu
volný text
posun a odstříhnutí
reakce tiskárny po úspěšném vytištění dokladu
nastavení COM portu na PC

V levé části formuláře jsou seřazeny funkce pro řízení fiskálního modulu:

Otevření směny
Denní uzávěrka
Měsíční uzávěrka
Kopie denní uzávěrky
Kopie měsíční uzávěrky
Výpis denních sum
Výpis měsíčních sum
Výpis grandtotálů
Tisk volného textu
Posun a odstříhnutí
Neplatný paragon
Otevření zásuvky
Test komunikace (směna?)

Ovládací prvky karty

uloz.nastavUloží změny v nastavení.
zpetZavře okno Fiskální modul.