Navigation:  Zboží > Dealerské ceny >

Tisk definic dealerských slev

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tato funkce tiskne kompletní výpis definic tříděných podle skupin a druhů omezení. Funkce je dostupná i při zobrazení přehledu definic na tlačítko Preview, pro takto aktivovanou tiskovou sestavu se aplikují výběrová kritéria zadaná na přehledu na obrazovce.