Navigation:  Zboží > Dealerské ceny >

Přepočet dealerských slev

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tlačítko přepočet v přehledu definic zohledňuje nastavené parametry výběru : pokud máte omezenu sestavu pouze na dealerskou skupinu A, pak se přepočet spustí pouze nad skupinou A. Podobně funguje i přepočet spuštěný speciální funkcí. Uživateli se zde nabídne parametrické okno, kde může zadat pro které skupiny nebo pro které zboží chce nechat přepočítat dealerské slevy. Pokud necháte systém pracovat pro celý ceník nebo pro vybranou dealerskou skupinu vypočte slevy podle výše uvedených priorit jednotlivých druhů omezení. Pokud spustíte přecenění pouze podle omezení "Typ zboží" pak i pro monitory firmy Philips se vnutí stav slevy 7%.

Přepočet slev může pro velké ceníky trvat i několik minut. O průběhu přepočtu Vás informuje okno s výzvou k čekání, na kterém se odečítá počet přepočtených položek.

Funkci přepočtu dealerských slev musíte požít v těchto případech:

pokud jste změnili definici dealerských slev
pokud došlo ke změnám v nákupních cenách pouze v případě, že je definice je založena na Marži pokud jste vytvořili nové položky do ceníku zboží

 

prepocet.deal