Navigation:  Zakázky > Vystavené faktury >

Křížové tabulky zboží ve vystavených fakturách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Rozšíření  křížové tabulky zboží

Rozšíření  křížové tabulky zboží ve vystavených fakturách o další segmenty 2-4, doplněna funkčnost pro analýzu.

segmenty2