Navigation:  Logistika > Reklamace > Nová reklamace >

Jak je možné Reklamaci vytvořit

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Karta Reklamace může být vytvořena

ad hoc

z menu LOGISTIKA -> REKLAMACE -> NOVÁ REKLAMACE
Nad Přehledem reklamací použitím generátoru ButonNovyZaznam(nový záznam) na nástrojové liště.

 

V obou případech se vám otevře nová prázdná karta Reklamace a všechny údaje na ní musíte sami vyplnit.

 

Nad Dodacím listem

Tento způsob je asi nejčastější a využijete při něm mnoho údajů, které jsou na Dodacím listě již vyplněny.

Najděte příslušný Dodací list ...

Generátor Reklamace nad Dodacím listem

Generátor Reklamace nad Dodacím listem

 

... a použijte generátor Rekl! v nástrojové liště.

Pokud Dodací list obsahuje více položek, můžete v následujícím dialogu vybrat pouze položky, které jsou reklamovány...

Výběr položek k Reklamaci ...

Výběr položek k Reklamaci ...

 

... do karty Reklamace se přenesou pouze označené položky.

Karta nové Reklamace vygenerovaná z Dodacího listu

Karta nové Reklamace vygenerovaná z Dodacího listu

 

Díky generování dokladu z Dodacího listu, je mnoho údajů na kartu Reklamace přeneseno. Vám tedy stačí jen doplnit ty, co chybí a jsou pro vás důležité. Mimo jiné ...

Zapněte příznak - reklamace 'přijatá'
Jako dodavatele můžete doplnit sebe, a nebo skutečného dodavatele zboží, které jen přeprodáváte. Jeden doklad reklamace pak můžete použitím vhodného tiskového výstupu použít na obě strany. Jak směrem k vašemu odběrateli, tak směrem k vašemu dodavateli - vy zde pak můžete hrát jen roli prostředníka.
Doplňte 'závadu' (proč je zboží reklamováno)
Doplňte termíny, na kterých s protistranou dohodnete
atd.

 

Nad Vystavenou fakturou

Velmi podobný postup se stejným výsledkem použijete i nad kartou Vystavené faktury

Generátor Reklamace nad Vystavenou fakturou

Generátor Reklamace nad Vystavenou fakturou

 

Zde nejprve označte řádky položek, které jsou reklamovány zatržením příznaku "R"
Použijte generátor Rekl! v nástrojové liště

... do karty Reklamace se přenesou pouze označené položky.

Doplňte ostatní důležité údaje stejně jako v případě při generování z Dodacího listu

 

Nad Servisním zásahem

Generátor Rekl! najdete i v nástrojové liště na Servisním zásahem. Výběr položek a postup generování je stejný jako u Vystavené faktury.

Nejprve označte řádky položek, které jsou reklamovány zatržením příznaku "R"
Použijte generátor Rekl! v nástrojové liště

 

Při generování reklamace ze Servisního zásahu se navíc zobrazí dotaz, zda se má generovat 'přijatá' či 'vystavená' reklamace. Podle vybrané odpovědi se zařadí FIRMA z karty Servisního zásahu na stranu Odběratele nebo Dodavatele a nastaví se příznak na Přijatou či Vystavenou reklamaci.

 

Generátor Reklamace nad Servisním zásahem

Generátor Reklamace nad Servisním zásahem

 

Z Výroby, jako REAKCE NA ZMETKY

Jestliže v rámci odvádění výroby Výrobním terminálem a nebo časovou kartou dojde zaevidování zmetků, může být jednou ze zvolených reakcí na tuto skutečnost Generování interní reklamace. Vygeneruje se nová karta Reklamace, která má předvyplněno číslo zakázky, zákazníka a zboží (číslo zboží = MAT ID polotovaru, který měl operací vzniknout) v množství odpovídajícím odvedeným zmetkům. Odtud je možné modifikací výrobku zajistit jeho „opravu“ a návrat do standardního průběhu původní výroby. Využitelné pro tzv. opravitelné zmetky.

Více informací v kapitolách Režimy reakce na zmetky a Oprava reklamovaného výrobku.