Navigation:  Logistika > Reklamace > Nová reklamace >

Náklady na Reklamaci

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Náklady na vyřízení Reklamace můžeme rozdělit na dvě skupiny:

- externí náklady spojené s vyřízením reklamace (přeprava, kooperace, laboratorní testy, NCR zpoplatněná odběratelem)

- interní náklady spojené s reklamací (oprava reklamovaného dílu, výroba nového dílu)

 

Generování nákladové faktury

Nad kartou Reklamace lze vygenerovat Přijatou fakturu (případně Vystavenou fakturu, jako "dobropis"), které do reklamace přináší náklady spojené například s přepravou reklamovaného zboží, nutnosti zásahu externí firmy (kooperanta) a podobně.

V souvisejících dokladech nad kartou takto vygenerované Přijaté faktury najdete odkaz zpět na související Reklamaci (s možností prokliku).

Poslední generovaná Přijatá faktura zapisuje do pole 'P.FAKTURA' přímo na kartě na kartě Reklamace. Pokud tedy Přijatých faktur je nad Reklamací generováno víc, tu poslední vidíte přímo na kartě Reklamace, ostatní pak v souvisejících dokladech nad kartou Reklamace, kde najdete odkaz na Přijatou fakturu (s možností prokliku).

Hodnotu všech souvisejících Přijatých faktur (celkem bez DPH) se zapisuje do pole NÁKL.DOD (náklady dodavatele) při propočtení tlačítkem ButonPLUS-Zlute na kartě Reklamace.

 

- Vystavené faktury (respektive Přijaté dobropisy) související s Reklamací se budou sčítat do pole NÁKLAD.ODB (náklady odběratele) v hlavičce karty Reklamace

- Přijaté faktury ( respektive Vystavené dobropisy) související s Reklamací se budou sčítat do pole NÁKLAD.DOD (náklady dodavatele)

 

Kalkulace výroby nového nebo opravy vadného dílu

Jestliže na se řádku karty Reklamace nachází výrobek (karta zboží obsahuje technologický postup), nebo je na řádku uvedený "modifikovaný výrobek" (samostatná karta obsahující technologický postup opravy výrobku), spustí se při použití tlačítka ButonPLUS-Zlute výrobní kalkulace tohoto výrobku - přednostně "modifikovaného výrobku". Pro kalkulaci je použitý stejný režim, který je v té chvíli zvolen na ceníkové kartě výrobku (jestliže není zvolen žádný, použije se výchozí). Jako kalkulované množství se pro výpočet uvažuje množství uvedené na řádku karty Reklamace.

 

Výsledek kalkulace se zapíše do pole NÁKLAD.ODB nebo NÁKLAD.DOD a to jako celková hodnota reklamovaného množství. Nejedná se tedy o jednotkovou cenu za 1 ks dílu, ale rovnou za celou reklamovanou dávku. Současně se takto vypočtená cena ze všech řádků připočte do celkových nákladových cen v hlavičce karty Reklamace.

 

Jestliže se jedná o Reklamaci 'přijatou' nebo 'interní' zapíší se vypočtené položkové náklady do pole NÁKLAD.DOD (vy jste považováni za dodavatele). Například, když vám zákazník vrátí výrobky, které máte nahradit nebo opravit, nebo zjistíte neshodné díly v rámci kontroly ještě v průběhu výroby.

Jestliže se jedná o Reklamaci 'vystavenou' zapíší se vypočtené položkové náklady do pole NÁKLAD.ODB (vy jste považováni za odběratele). Například když vám přepravce nebo kooperant zničí nebo poškodí díly, které musíte opravit nebo vyrobit znovu.

 

Pole pro náklady odběratele nebo dodavatele lze vypsat i ručně, na základě jejich znalosti. Systém ja pak připočte do celkových nákladů v hlavičce Reklamace.

pozor jestliže se spustí kalkulace výrobku na řádku reklamace (a ta se spustí jen, pokud se skutečně jedná o výrobek), výsledná cena tohoto výpočtu má vyšší prioritu a ručně zapsané hodnoty přepíše!