Navigation:  Zakázky > Vystavené objednávky > Karta vystavené objednávky >

Vyhledání a připojení dokumentace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Potřebujete-li k Objednávce na dodavatele nebo kooperanta připojit i výkresovou dokumentaci výrobku, který poptáváte, můžete toho dosáhnout použitím tlačítka    Výkresy   .

Použitím tlačítka systém vyhledá vhodné připojené objekty ke všem položkám zboží uvedeným v dokumentu a uloží je (zkopíruje je) do samostatné složky (číslo - ID- dokumentu). Připojené objekty musí mít v poli 'Použití' text "Výkr. OBJ".

 

Původní jméno souboru je upraveno na <pozice>-<jméno souboru>, aby se předešlo případným duplicitám souborů u různých výrobků (příloha typu "Obrázek1")

 

pozor Existuje-li stejný soubor u více polotovarů téhož výrobku (stejné pozice), přepíše se!

 

K Objednávce se vytvoří jeden "připojený objekt" typu 'složka', který obsahuje cestu k vytvořené složce.

 

pozor POZOR - smazáním "připojeného objektu" se složka neodstraní !!!

 

Složka se vytvoří ve struktuře <cesta k datům>\OBJ_VYRES\VOBJ\<OBJEDNAVKA ID>\*.*

 

Například:

 

S:\SOFTSALE\OBJ_VYKRES\VOBJ\OV19_0001\*.*

 

Jestliže uživatel použije nástroj opakovaně (složka již existuje), nejprve se všechny stávající soubory ve složce smažou a následně se naplní novou sadou souborů (aktualizace souborů, změna počtu souborů)

 

Jestliže systém fyzicky některé z objektů připojených ke zboží nedohledá (soubor fyzicky neexistuje, nebo pro uživatele není dostupná cesta), zobrazí zprávu a formou tabulky seznam nedohledaných souborů.

 

Jestliže systém fyzicky žádný z objektů připojených ke zboží nedohledá (zboží nemá připojen odpovídající objekt, soubor fyzicky neexistuje, nebo pro uživatele není dostupná cesta), zobrazí zprávu "Žádné výkresy nebyly dohledány.". Složka se vytvoří, ale zůstane prázdná.