Navigation:  Nabídky > Karta nabídky >

Nabídka v cizí měně

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Záložka "Cizí měna" na řádcích Nabídky.

Pro lepší přehlednost a orientaci v položkách nabídky vedené v cizí měně je jak v hlavičce dokladu, tak na řádcích jednotlivých položek záložka "Cizí měna". Obě záložky jsou mezi sebou propojeny - tzn. výběrem jedné z nich se automaticky přepne i druhá. Jestliže si vyberete v hlavičce rekapitulaci nabídky v cizí měně, přepnou se i řádky do cizí měny a obráceně.

Základní prvky pro tvorbu řádku nabídky jsou na obou záložkách shodné, lze tedy nabídku tvořit jak na záložce tuzemské, tak na záložce cizí měny.

 

Karta nabídky v "tuzemské" měně.

Karta nabídky v "tuzemské" měně.

 

Karta nabídky v "cizí" měně.

Karta nabídky v "cizí" měně.