Navigation:  Zboží > Úpravy cen >

Nový výrobní protokol

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Založení nového výrobního protokolu můžete provést několika způsoby:

1.V menu Zboží - Úpravy cen - Nový výrobní protokol (vyplněním prázdného okna)
2.Nad přehledem výrobních protokolů kliknete na ikonu new (nový záznam) v nástrojové liště, otevře se prázdné okno pro vyplnění údajů dokladu.
3.Nad přehledem výrobních protokolů kliknete na ikonu copy v nástrojové liště (zkopírování aktuálního dokladu do nového a následně případně změníte vybrané údaje)

 

vyr.protokol