Navigation:  Zakázky > Vystavené faktury >

Přehled zboží ve vystavených fakturách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkce Přehled zboží nabízí uživateli globální pohled na fakturované zboží bez ohledu na doklady (zálohové i konečné faktury). Okno přehledu ukazuje vlastně pouze řádky faktur bez ohledu na to, ke kterému dokladu. Díky výběrům můžete vidět pohromadě řádky fakturované zboží jediného výrobce nebo jednoho typu. Tyto pohyby zboží můžete libovolně třídit a sčítat.

Ovládací prvky přehledové sestavy

       sečte údaje ze všeho fakturovaného zboží podle zadaných výběrových kriterií a zobrazí součtové okno, kde najdete tyto informace:

počet řádků faktur ve výběru
součet měrných jednotek (kg, kusy, m, ...) fakturovaného zboží.
celková hodnota v Kč (cen bez DPH * množství)

Lišta nástrojů

       Položka faktury. K aktuálnímu řádku fakturovaného zboží otevře okno příslušného řádku faktury.

       Faktura. K aktuálnímu řádku fakturovaného zboží otevře okno faktura, kde naleznete celý doklad, na kterém je mimo jiné uveden i aktuální řádek.

       Zboží. K aktuálnímu řádku fakturovaného zboží otevře okno karta zboží, kde naleznete detailní informace o tomto zboží evidované v ceníku.

Poznámky k použití

Opravovat nelze

V přehledu fakturovaného zboží nelze opravovat a zadávat žádné údaje! Opravy musíte realizovat až ve faktuře.

Vymezení součtu

Výsledky zobrazené v součtovém okně jsou omezeny právě zadanými výběrovými parametry. Pokud změníte výběrové parametry a ihned použijete tlačítko suma nebude výsledný součet souhlasit s přehledovou sestavou, dokud nepoužijete tlačítko výběr.

Využití

Díky výběrovým kritériím a třídícím hlediskům můžete vidět:

všechno zboží fakturované v určitém období (a součet)
všechny fakturace jednoho konkrétního zboží (a součet)
fakturované zboží jednoho výrobce (a součet)
všechno zboží fakturované jednomu odběrateli (a součet)
poslední fakturované zboží
všechno dosud nezaplacené zboží
všechny fakturace zboží jednoho typu (a součet)
a mnoho dalších kombinací

 

Export vybraných sloupců

Vznikl nástroj pro export vybraných sloupců z Přehledu zboží ve vystavených fakturách. Exportují se všechny položky odpovídající momentálně nastavenému filtru. Funkce je dostupné přes tlačítko "-> XLS" na záložce "Exporty" Přehledu zboží ve vystavených fakturách.

export.xls