Navigation:  Kontakty >

Křížové tabulky firem

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Křížové tabulky firem umožňují porovnání a přehledné zobrazení vybraných položek dle zvolených kritérií.

kriz.tab

Funkční tlačítka

ukaz        zobrazí přehled pohybů u vybraných firem

graf        graficky zpracuje vybraná data

volby        otevře okno  s konfigurací tisku křížové tabulky

zpet         zavře okno

marketing        zobrazí okno generování marketingového výběru firem

tabulka        výběrový dotaz převede do tabulky

vymaz        vymaže hodnoty ve formuláři

Práce s marketingovými výběry zboží a firem umožňuje vytvářet pomocné provozní marketingové výběry nebo výběry fixní tzn. typicky výběry prvních TOP 50 (50 nejdůležitějších zákazníků firmy), výběry určitého zboží, které jsou upřednostňovány, současně to mohou být výběry třech, čtyřech položek zboží, kde uživatele zajímá jejich prodejnost. Uživatel může sdružit do marketingového výběru šest, sedm firem, které tvoří např. určitou partnerskou síť, která od jeho firmy odebírá zboží, a chce analyzovat celkově jejich obrat, atd.

Pomocí marketingových výběru může tedy uživatel vytvořit určitou sadu firem, jejichž obrat, objem nabídek, skladový objem, chce uživatel analyzovat. Stejně tak může sestavit určitou produktovou skupinu, kterou chce samostatně analyzovat následovně v konkrétních křížových tabulkách.

Prvním krokem k využití této nové funkce je představit si vytvoření marketingového výběru, který bude využit pro následnou analýzu. V druhém kroku pak uživatel otevře příslušnou křížovou tabulku, kterou chce využít (např. Křížová tabulka fakturace), do které zadá jako nový výběrový parametr marketingový výběr firem. Systém v této chvíli udělá klasickou křížovou tabulku fakturace s tím, že odfiltruje obraty pouze těch firem, které jsou uvedeny v zadaném marketingovém výběru.

Může to být tedy křížová tabulka obratu rozdělená podle typu zboží, ve sloupcích budou jednotlivé měsíce a při tom do ní vstupuje opravdu jen seznam firem, který je uveden v marketingovém výběru firem.

Obdobnou situaci může řešit marketingový výběr zboží. Pokud uživatel chce analyzovat prodejnost určité produktové skupiny, kterou nemůže jednoduše odfiltrovat, připraví si marketingový výběr zboží s přesným zněním a vytvoří tak sadu produktů, jejichž obrat chce analyzovat z hlediska objemu prodeje v křížové tabulce. Opět zde může zadat jméno marketingového výběru zboží jako doplňkovou filtraci, která se omezí při analýze pouze na tuto sadu produktů.