Navigation:  Operativa > Řízení projektů >

Přehled projektů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V menu Projekty najdete:

datumového pole na základní kartě projektu (realizace)
filtrační kriterium realizace od -do v přehlede projektů
pole zakázka na zakladní kartě projektu
pole Spolupracující, kde můžete vybrat jednotlivá jména nebo celé skupiny a je možné projekt filtrovat dle jednotlivých činností pomocí pole Filtr dokumentů
tisková sestava projektu standard byla rozšířena o pole s evidencí příloh, o detail  členěný úkoly a detail  členěný jednání a řazení dle nejstaršího přenášet pole do zvláštního subformu

projekt.nov

Možnost filtrování a sledování projektů

V projektech byla vylepšena možnost filtrování a sledování projektů a činností vzhledem k jejich stavu rozpracovanosti a termínům:

možnost sledování jednak v Přehledu projektů (kde se zobrazují i jednotlivé činnosti)  tak na kartě samotného projektu
do Přehledu projektu byl doplněn filtr dle ID projektu tak, aby bylo možné odfiltrovat jen jeden konkrétní projekt a všechny jeho činnosti
jednoduché filtrování podle úrovně činností, např. jen činnosti úrovně 1, nebo úrovně 1 + 2 – jednoduchý zaškrtávací filtr
možnost odfiltrovat činnosti, které jsou tzv. v řešení, tzn. nejsou hotové a zároveň nejsou tzv. spící (čekají na ukončení jiné činnosti)
filtr „po termínu“
tzv. generátor spuštění činností (spící činnosti čekají, až bude ukončena nadefinovaná předešlá činnost. V okamžiku, kdy k tomu dojde si nemusím uvědomit, že mám spící činnost zahájit. Spuštěný generátor by zkontroloval, zda ukončené činnosti nemají spustit jinou činnost a u této následující činnost by změnil stav ze „spící“ na „zahajený“ (nebo by na to nějak upozornil)
grafické rozlišení činností dle stavu (aby bylo na první pohled patrné, zda jde o činnost spící, zahájenou, hotovou, po termínu)