Navigation:  Zakázky > Banky a platby > Nový bankovní výpis >

Kumulovaná platba

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jaký je nejvhodnější postup v případě, že zákazník pošle kumulovanou platbu více faktur pod variabilním symbolem jedné z nich?

Jako první - dohodněte se se zákazníkem, aby vám vždy také posílal rozpis kumulované platby, abyste nemuseli pátrat, co že vám to vlastně zaplatil. V opačném případě, když vy pošlete kumulovanou platbu, nezapomeňte svému partnerovi takový rozpis také poslat (viz. Příkaz k úhradě)

 

Ruční úprava bankovního výpisu

Nejlepší je rovnou ve výpise si platby rozdělit – je to mnohem přehlednější pro zpětné dohledávání i pro účtování.

Tady je ukázka takto zpracovaného konkrétního výpisu (původně měl z banky jen osm řádků), který obsahuje rovnou čtyři kumulované platby.

Položky bankovního výpisu s rozdělenými kumulovanými platbami

Položky bankovního výpisu s rozdělenými kumulovanými platbami

 

note2 Bankovní výpis upravte před tím, než jej necháte párovat!

 

Doporučuji původní řádek ponechat a k němu vytvořit „kopie“ se stejným číslem, oddělené písmenky – tak potom kdykoli poznáte, že řádky „patří“ k sobě. Na papírovém výpise najdete například řádek 003, ale v S4S vidíte, že se vlastně jedná o kumulovanou platbu dvou faktur 003; 003a

 

Při rozdělování výpisu můžete využít funkcí na pravém tlačítku myši

 

1)Klikněte na příslušný řádek pravým tlačítkem myši

BankovniVypis_KumulovanaPlatba02

 

2)Na tentýž řádek znovu klikněte pravým tlačítkem myši

BankovniVypis_KumulovanaPlatba03

 

Kompletní kopie řádku se vám vloží ZA původní řádek, automaticky dostane stejné číslo s písmenkem.

Upravte variabilní symbol, upravte částku (podle rozpisu kumulované platby, který jste dostali od partnera)

 

tip2 Nezapomeňte upravit i částku na původním řádku.

 

Nechte položky bankovního výpisu "Párovat" ...

 

Po zapsání plateb do faktur bude mít každá samostatně odkaz na tentýž bankovní výpis, včetně konkrétní pozice platby – např.

Faktura byla zaplacena "kumulovanou platbou" 008a bankovním výpisem 3039

Faktura byla zaplacena "kumulovanou platbou" 008a bankovním výpisem 3039

 

… a je tak na první pohled jasně přehledné kdy a jak platba přišla (nebo odešla).

Hlavní výhoda přehlednosti  je pak u plateb v cizí měně, kdy je obvykle potřeba v Ekonomice dopočítávat ke každé platbě ještě kurzový rozdíl.

 

Zápočet

Druhou možností jak tuto situaci vyřešit je Zápočet.

Celou platbu nechte zapsat k faktuře, která byla podle variabilního symbolu nalezena. Faktura bude tedy přeplacená.

Vytvořte zápočet mezi touto přeplacenou fakturou a ostatními fakturami podle dodaného rozpisu kumulované platby. Po provedení tohoto zápočtu budou faktury také označeny jako zaplacené, ale už ne bankovním výpisem, ale zápočtem. Přehlednost se tím pak trochu ztrácí.

 

Kumulace odchozích plateb v rámci Příkazu k úhradě.

Jestliže jste využili možnost Kumulace platby v rámci Příkazu k úhradě (vy platíte), je takový Zápočet již připraven (použili jste jej pro už odeslání rozpisu kumulované platby obchodnímu partnerovi). V takovém případě pouze necháte odchozí platbu zapsat k faktuře (v této chvíli přeplacené) dohledané podle variabilního symbolu platby.