Navigation:  Zakázky > Banky a platby >

Nový zápočet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V přehledu faktur k zápočtu se zobrazují částky v tuzemské i cizí měně.

Přehled faktur k zápočtu.

Přehled faktur k zápočtu.

note2 Smazáním zápočtu se odstraní záznamy o něm ve všech souvisejících fakturách.

 

 

Kontrola počtu firem účastnících se zápočtu.

Vybrané firmy pro provedení zápočtu se kontrolují podle IČO.

Jsou-li vybrány k zápočtu doklady firem, které mají stejné IČO - jedná se o klasický zápočet.

Jsou-li vybrány k zápočtu doklady firem, které mají dvě různá IČO - jedná se o troj-zápočet.

 

Zapocet-NekontrolovatICO

 

Jsou-li vybrány k zápočtu doklady firem, které mají více než dvě různá IČO - nedovolí systém zápočet vygenerovat pokud nezapnete příznak "nekontrolovat počet firem".

Zapnutím tohoto příznaku tedy vypnete kontrolu a schopnost rozhodování systému, zda se jedná o klasický nebo troj-zápočet.

 

 

Tiskové sestavy zápočtů

Nad kartou zápočtu je k dispozici několik různých tiskových sestav. K jejich výběru se dostane po zobrazení náhledu před tiskem IkonaNahledPredTiskem a použitím ikony výběr tiskového formuláře IkonaZmenaFormulare.

 

FormularTiskuZapoctu

Výběr formulářů pro tisk zápočtů.

 

Tisková sestava "jednostranný zápočet"...

clip0015

Tisková sestava "Jednostranný zápočet".

 

... obsahuje specifický titulek a nadpis - "Jednostranný zápočet závazků a pohledávek." Součástí tiskové sestavy je i napevno zabudovaná věta: "Oznamujeme Vám, že jsme den <dne vystavení zápočtu> provedli jednostranné započtení níže uvedených závazků a pohledávek.". Datum do této věty se doplňuje automaticky podle data vystavení zápočtu.

 

Tisková sestavy zápočtu v zahraniční měně byla doplněna o:

 

návrh zápočtu anglicky v cizí měně
dohoda zápočtu anglicky v cizí měně

 

zapocet2