Navigation:  Zakázky > Banky a platby > Nový zápočet >

Trojstranný zápočet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Generování zápočtu je doplněno o počáteční kontrolu, aby data vybraná pro zápočet byla korektní.

Pokud je v přípravě zápočtu vybrán jeden partner, je možné libovolně kombinovat FP a FV doklady s tímto partnerem. Vzniká standardní zápočet jehož výsledkem je závazek nebo pohledávka vůči vybranému partnerovi.
Pokud jsou v přípravě zápočtu vybrány doklady dvou partnerů, funkce předpokládá, že se bude jednat o "trojstranný zápočet" a hlídá, aby pro jednoho partnera byly vybrány jen FV a pro druhého partnera jen FP. Jestliže je toto pravidlo porušeno, nedovolí zápočet vytvořit.
Pokud je v přípravě zápočtu vybráno více než dva partneři, funkce to uživateli oznámí a nedovolí zápočet vytvořit.

 

Vytvořena nová tisková sestava "trojstranný zápočet"

automaticky rozdělí vybrané partnery podle objemu financí k započtení

 1. strana je firma, která zápočet navrhuje a vystavuje - "moje" firma

 2. strana je taková, která má větší objem financí k započtení (zapíše se do hlavičky na kartě zápočtu)

 3. strana je ta zbývající

automaticky rozhoduje, zda se jedná o "Návrh" (neprovedený zápočet) nebo již o "Dohodu zápočtu" (provedený zápočet)
automaticky rozhoduje, zda se zobrazuje tuzemská nebo cizí měna (jsou-li vyplněna pole MĚNA a KURZ, je zápočet považován za zápočet v cizí měně a tak se i vytiskne)

 

Ukázka tiskové sestavy "trojzápočet".

Ukázka tiskové sestavy "trojzápočet".

 

Vztah mezi 2. a 3. stranou zápočtu se řídí výsledným vztahem mezi 1. a 2. stranou zápočtu.
 Jestliže 1 -> 2 = pohledávka, pak 2 -> 3 = závazek.

 Jestliže 1 -> 2 = závazek, pak 2 -> 3 = pohledávka.