Navigation:  Zakázky > Banky a platby > Nový bankovní výpis >

Převod peněz

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Určitě jste se v praxi setkali se skutečností, že převádíte peníze ... ať už mezi pokladnami, mezi bankovními nebo nejčastěji mezi pokladnou a bankovním účtem (odvádění tržeb).

Jak tedy správně postupovat v takovém případě, s návazností na možné zaúčtování takové transakce do modulu Ekonomika.

Nejdříve ze všeho pravděpodobně vznikne pokladní doklad jímž vybíráte tržbu z pokladny a odnášíte ji do banky. Může se samozřejmě jednat i o situaci opačnou, kdy vybíráte peníze z účtu a přijímáte je do pokladny.

Vytvoříte tedy běžný výdejový pokladní doklad ...

Výdejový pokladní doklad - převod tržby

Výdejový pokladní doklad - převod tržby

 

Po nějakém čase, záleží na četnosti zpracování, se v systému objeví bankovní výpis a na něm záznam o přijetí hotovosti na účet.

Bankovní výpis - záznam o přijaté hotovosti na účet

Bankovní výpis - záznam o přijaté hotovosti na účet

 

U řádku, na němž je záznam o převodu hotovosti na účet změňte TYP z "U" na "R" a změnu uložte.

 

Bankovní výpis - nabídka dokladů ke spárování převodu peněz

Bankovní výpis - nabídka dokladů ke spárování převodu peněz

 

V rozbalovacím poli, kde se obvykle zobrazují ke spárování provedené faktury, systém nabídne provedené pokladní doklady (nebo řádky jiných výpisů, které mají také zapnutý TYP = "R").

Vyberte odpovídající pokladní doklad (nabízí se doklady, které jsou částkou nejblíže převedené částce). Můžete se orientovat podle data pokladního dokladu.

Systém v tu chvíli "vymyslí" variabilní symbol této konkrétní transakce. Banka totiž může všem těmto transakcím přidělovat stejný, nebo dokonce žádný variabilní symbol.

Bankovní výpis - převod peněz - spárovaný variabilním symbolem.

Bankovní výpis - převod peněz - spárovaný variabilním symbolem.

 

Variabilní symbol má pevně danou strukturu tak, aby pokud možno nebyl duplicitní a párování tak bylo jednoznačné.

999(konstanta)<RRMMDD>(datum platby)<#>(pořadové číslo v dni platby).

Řádek výpisu opět uložte (pokud se nevěnujete dál zpracovávání dalších položek výpisu).

 

Při použití tlačítka ButonZapis se zapíší jednak jednotlivé platby spárovaných faktur, ale také do propojeného pokladního dokladu (nebo řádku jiného bankovního výpisu) se zapíše vazba a použitý variabilní symbol.

Tím je propárování obou stran převodu peněz hotovo.

 

Banovní výpis - převod peněz - otevření souvisejího pokladního dokladu (k přeúčtování)

Banovní výpis - převod peněz - otevření souvisejího pokladního dokladu (k přeúčtování)

 

Jestliže používáte modul Ekonomika, bude pravděpodobně potřeba pokladní doklad "přeúčtovat" (pokud již byl mezitím do účetnictví převzat).

Poklepáním na číslo pokladního dokladu na řádku bankovního výpisu se vám příslušný doklad otevře, a použitím tlačítka ButonPLUS-Zelene jej můžete znovu převzít a zaúčtovat do hlavní knihy. Docílíte tak zápisu nově (dodatečně) přidělenému variabilnímu symbolu.

Bankovní výpis po převzetí a zaúčtování tuto informaci nese také, takže později při kontrole salda na účtu 261xxx (peníze na cestě) bude tato transakce vyrovnaná.

Vyrovnané převody peněz na účtu 261001.

Vyrovnané převody peněz na účtu 261001.

 

Analogický postup můžete uplatnit při převodu peněz z bankovního účtu do pokladny, nebo na jiný bankovní účet (může být i jiné měně).