Navigation:  Výroba > Konfigurace >

Číselník typů kooperací

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

V technologickém postupu se kooperace (práce mimo vlastní firmu) označují typem K. K takovým položkám lze v číselníku připravit výchozí informace pro jejich následné využití. Nacenění výrobku, plánování výroby, generování vystavených objednávek na kooperanty ...

 

KOOPERACE– kód kooperace (až 30 znaků)
Název kooper.– detailní popis kooperace, který se použije jako popis operace při tvorbě technologického postupu. Přenáší se do pak i vystavené objednávky na kooperanta.

HL.DODAVATEL– kooperant - vybírá se z databáze vašich kontaktů. Použije se při generování vystavených objednávek nad Výrobním rozpadem nebo Přehledem výroby.

Cena/hod.– hodinová sazba pro kalkulaci ceny výrobku (uvadí se pouze v případě, že kalkulaci ceny kooperace si provádíte sami). Častěji se do kalkulace výrobku použije  "hotová" cena kooperace nabídnutá kooperantem.
Doba dodání– předpokládaná obvyklá doba dodání z kooperace pro plánování výroby (kalendářní dny). Na kartě technologického postupu výrobku lze dobu kooperace změnit dle potřeby.
SKLAD– lze definovat pro každého kooperanta jiný sklad. Pokud je vyplněn sklad v tomto číselníku, má přednost před výběrem skladu v Konfiguraci výroby.
STŘEDISKO– vybírá se z číselníku Středisek. Možnost následného vyhodnocování.