Navigation:  Výroba > Konfigurace >

Číselník pracovních operací

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pokud je třeba činnost jednoho stroje blíže specifikovat, ať už z důvodu přehlednosti nebo z důvodu rozdílných cen za různé operace v rámci jednoho stroje (stroj může zastupovat celé pracoviště stejných činností a podle kvalifikovanosti činnosti se může lišit i její cena ...), lze k tomuto účelu použít číselník pracovních operací.

 

POZOR je třeba zvážit poměr mezi detailností kalkulace a náročností odvádění samotné výroby. Každá nadefinovaná operace v technologickém postupu, vygeneruje výrobní operaci, kterou je třeba pak ve výrobě odvést.

 

Číselník výrobních operací.

Číselník výrobních operací.

 

Pomocí číselníku pracovních operací lze v kalkulaci oddělit cenu přípravy stroje (méně kvalifikovaný, levnější pracovník) od ceny samotné operace. Pole Třída TTA a Třída TTB v číselníku.

 

Operace- kód operace (max. 30 znaků)
Název operace- popis operace (max. 100 znaků). Zobrazuje se při použití kódu operace v rozbalovacích polích systému. Slouží jako nápověda pro uživatele. Použije se také následně jako popis operace v technologickém postupu odkud se tiskne se i na výrobní dokumentaci - průvodkách, pracovních lístcích ...
Tech.skupina- technologická skupina. Vybírá se z číselníku technologických skupin. Pro snadnější hromadné práce s operacemi (filtrace).
Stroj- k jakému stroji jsou operace vázány. Vybírá se z číselníku strojů.
Nástroj- jaký nástroj se k dané operaci používá. Vybírá se z číselníku Nástrojů. K jedné operaci lze vybrat pouze jeden nástroj.
Třída TTA- tarifní třída pracovníka pro výrobní čas. Vybírá se z číselníku tarifních tříd. Ovlivňuje cenu operace v kalkulaci výrobku.
Třída TTB- tarifní třída pracovníka pro přípravný čas. Vybírá se z číselníku tarifních tříd. Ovlivňuje cenu operace v kalkulaci výrobku.
Sdílení prac.- počet pracovníků, kteří se současně podílí na realizaci operace.  Ovlivňuje cenu operace v kalkulaci výrobku.
Sdílení strojů- počet strojů, které jsou současně potřeba pro realizaci operace.  Ovlivňuje cenu operace v kalkulaci výrobku.
Detailní popis- pokud je toto pole vyplněno, přenese jako text upřesňující a doplňující název operace do technologického postupu výrobku. Také se tiskne se i na výrobní dokumentaci - průvodkách ...
Činnost- vybírá se z číselníku Činností (podpora zákaznické úpravy systému, pro ostatní nevyužitelné)
Barva- barva operace v tiskové podobě průvodky (podpora zákaznické úpravy systému, pro ostatní nevyužitelné)