Navigation:  Výroba > Konfigurace >

Číselník profesí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Číselník profesí je dostupný v menu VÝROBA / KONFIGURACE / ČÍSELNÍK PROFESÍ a slouží k vytvoření vazby mezi pracovníky (číselník Zaměstnanců) a stroji, případně operacemi. Tato vazba je potom využívána v plánování výroby a zjišťování dostupných kapacit v režimu "na lidi". To v případě že výroba není limitována počtem nebo kapacitou strojů, ale kapacitou pracovníků.

 

Číselník profesí

Číselník profesí

 

Profese        - kód profese formou zkratky (max.12 znaků). Je vhodné vytvářet kódy tak, aby tvořily jakousi stromovou strukturu = podobné profese začínají stejnými znaky, aby bylo možné pak ve filtračních nástrojích této vlastnosti využít.
Název- uživatelsky srozumitelný popis kódu profese (max.100 znaků). Zobrazuje se spolu s kódem v rozbalovacích polích a napovídá, co který kód znamená. Tento text není povinný a není jej třeba vyplňovat, pokud kód sám o sobě je dostatečně srozumitelný.
Kapacita- denní kapacita profese (využívá se pouze v modulu Projekty)
Poznámka- pole pro vlastní poznámky. Nikde dál v systému se nepoužívá, ani nezobrazuje.
Náklady/hod.- hodinové náklady profese (využívá se pouze v modulu Projekty pro výkazy práce)
Prodej/hod.- prodejní cena profese (využívá se pouze v modulu Projekty pro výkazy práce)

 

Poklepáním na řádek profese se otevře okno s průhledem do souvisejících tabulek. Potom je možné vidět, na kterých strojích případně operacích se vybraná profese podílí, nebo kteří pracovníci tu kterou profesi ovládají.

 

Karta profese - pohled na zaměstance

Karta profese - pohled na zaměstance

 

Číslice ve sloupci PRI (priorita) určuje, v jakém pořadí bude požadavek na provedení operace vyžadující tuto profesi přidělován k zaměstancům. V případě shodné priority, bude přidělen tomu, kdo bude mít momentálně větší volnou kapacitu.

 

Karta profese - pohled na stroje

Karta profese - pohled na stroje