Navigation:  Marketing > Hromadné dopisy >

Konfigurace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Tisková sestava hromadných dopisů
Přehled vzorových hromadných dopisů
Nový vzorový hromadný dopis