Navigation:  Marketing >

Hromadné dopisy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hromadné dopisy vám usnadní oslovení velkého počtu zákazníků. Funkce dokáže snadno a rychle vytisknout ukázkovou sestavu pro daný výběr cílových zákazníků.

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Tisk hromadných dopisů
Konfigurace