Navigation:  Výroba >

Přehled výrobních zakázek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jednoduchý přehled zakázek dostupný pro uživatele, kteří nemají dostupný modul ZAKÁZKY v obchodní části S4S. Přehled dává k dispozici jednoduchou filtraci podle čísla zakázky, zákazníka, oblasti produkce, zodpovědného pracovníka nebo termínu.

 

Podle příznaků lze filtrovat zakázky dokončené / nedokončené nebo zakázky v termínu / po termínu.

Řadit záznamy lze vzestupně podle čísla zakázky, zákazníka, oblasti produkce, stavu rozpracovanosti a sestupně dle termínu. Pro jinou filtraci nebo řazení lze použít sadu ikon prehled01.

 

Přehled výrobních zakázek

Přehled výrobních zakázek

 

Poklepáním na řádek v přehledu lze otevřít kartu takzvané Výrobní zakázky, která především obsahuje přehled jednotlivých výrobních operací. Datum na řádku jednotlivých operací je plánovaný termín zahájení realizace operace a příznak vedle něj označuje, zda je již operace hotová (příznak zapnutý) či nikoli.

 

Prostřednictvím filtračního pole umístěného v záhlaví položek výrobního rozpadu (nebo karty výrobní zakázky) je možné dočasně zobrazit výrobní operace jen vybraného výrobku. Uživatel se tak snáze orientuje. V rozbalovacím poli filtru se nabízí dynamicky seznam položek obsažených v konkrétním rozpadu nebo zakázce.

 

Karta výrobní zakázky - možnost dočasné filtrace na konkrétní výrobek.

Karta výrobní zakázky - možnost dočasné filtrace na konkrétní výrobek.

 

Poklepáním na pole ČÍSLO ZAKÁZKY v hlavičce se otevře karta obchodní zakázky.

Poklepáním na pole FIRMA se otevře karta kontaktu.

Poklepáním na pole OBJEDNÁVKA se otevře karta přijaté objednávky.

Poklepáním na pole VÝROBEK se otevře ceníková karta výrobku.

Poklepáním na řádek operace se otevře karta výrobní operace.

 

Karta výrobní operace

Karta výrobní operace