Navigation:  Ekonomika > Hlavní kniha >

Tisk hlavní knihy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tisk hlavní knihy umožňuje jak jednoduché přehledy účetního deníku v tuzemské nebo zahraniční měně, tak obratové pohledy na hlavní knihu.

Tisk pokladní knihy z ekonomiky

V menu "Ekonomika/Hlavní kniha/Tisk hlavní knihy" vznikly dvě nové tiskové sestavy: Pokladní deník a Pokladní deník v cizí měně.

ekonom_001