Navigation:  Výroba >

Hodnocení výroby s průměry

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tato speciální tisková sestava ukazuje ucelenou informaci o tom, jak úspěšně proběhla výroba. Hodnoceno je dokonce už zda kalkulace vůči konkrétní zakázce, či operaci, byla provedena správně. Zda byla provedena na správnou výrobní dávku.

Data se čerpají z tzv. kalkulačního řetězce, který vzniká v okamžiku provedení výrobního rozpadu a drží tak ceníkové hodnoty výrobku po celou dobu výroby, byť by se mezitím kalkulace výrobku v ceníku změnila. Do tohoto řetězce se mimo jiné zapíše i Cena operace podle kalkulace aktuální v době tvorby rozpadu. Druhým zdrojem jsou karty výrobních operací [ZAK POL].

 

KT-vyr4

 

Dialogové okno s možností omezení hodnocených dat a výběrem způsobu kumulace.

 

HodnoceniVyrobyVykonyPrumery

 

Ukázka tiskové sestavy kumulované podle výrobků.

 

Význam zobrazených polí

VÝROBEKPopisek a hodnoty v prvním sloupci se mění v závislosti na volbě kumulace (podle čeho chcete tiskovou sestavu třídit)
STROJZobrazuje jednotlivé STROJE, které se pro zvolenou filtraci nacházení ve výrobních operacích ([ZAK POL]
PLÁNPlánovaná hodinová sazba ((Cena operace dle kalkulace * Plánované množství) / Plánovaný čas).
P/TUkazuje procentuální vyjádření Plánované hodinové sazby vůčí Číselníku strojů. Jestliže tato hodnota je rovna 100%, byla cena kalkulována na shodné množství, jaké se vyrábělo. Jestliže je hodnota větší než 100%, byla cena kalkulována na menší výrobní dávku než se skutečně vyrábí => cena výrobku je kalkulována ve váš prospěch (máte rezervu). Hodnota 1 ks výrobku je reálně menší než se kalkulovalo. Jestliže je hodnota menší než 100%, byla cena kalkulována na větší výrobní dávku než se skutečně vyrábí => hrozí potenciálně ztráta.
SKUTEČNĚDosažená hodinová sazba ((Cena operace dle kalkulace * Odvedené množství) / Skutečný čas).
S/PPrakticky ukazuje procentuální vyjádření poměru mezi plánovaným a skutečně odvedeným časem. Jesliže tato hodnota je větší než 100%, výroba proběhla rychleji než se plánovalo. Vyrábělo se tedy efektivně. Na tuto hodnotu by se dalo také pohlížet jako procentuální vyjádření poměru mezi Dosaženou a Plánovanou hodinovou sazbou.
TEORIEZadaná hodinová sazba v Číselníku strojů.
S/TPrakticky ukazuje procentuální vyjádření poměru mezi Dosaženou a Číselníkovou hodinovou sazbou. Jestliže je tato hodnota větší než 100%, vyrábělo se efektivně.
celkemCelková hodnota operace (Cena operace dle kalkulace * Odvedené množství)
linePočet položek, které vstupují do výpočtu hodnot řádku

 

Šedé hodnoty v "mezisoučtových" řádcích představují jakousi zprůměrovanou hodnotu daného sloupce pro celou kumulační skupinu - například za celý výrobek. Způsob výpočtu je obdobný jako u výše uvedených "černých" hodnot. Protože ale každý řádek ve skupině může mít jiné poměry mezi přípravným a výrobním časem, jinou úroveň hodinové sazby, dokonce při některých typech kalkulace může být jeden řádek sestavy tvořen několika jednotlivými výrobními operacemi, kdy každá z nich cenu kalkulovánu pro úplně jinou výrobní dávku, nelze tyto hodnoty očekávat jako prostý průměr hodnot uvedený v řádcích nad nimi.