Navigation:  Zakázky > Vystavené faktury > Karta vystavené faktury >

QR Platba

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

(funkce je dostupná od verze G6.02b)

Na tiskových sestavách vystavené faktury - "standard", "standard bez DPH", "rozšířená verze" a tiskových sestavách zálohové vystavené faktury - "standard" a "rozšířená verze" se zobrazuje QR kód pro uskutečnění QR platby, kterou podporují tyto banky

 

 

(více na www.qr-platba.cz)

(více na www.qr-platba.cz)

 

Podmínkou nutnou pro vygenerování a zobrazení QR kódu pro QR platbu je momentální přístup k internetu.

Při jakékoliv chybě nebude QR kód na tiskové sestavě zobrazen (systém důvod zapíše do souboru error.log).

 

Umístění kódu pro QR platbu na tiskové sestavě faktury.

Umístění kódu pro QR platbu na tiskové sestavě faktury.

 

 

Systém rozlišuje v jaké měně je faktura vystavená, nikoli na jaké tiskové sestavě je vytištěna. Jestliže je faktura vystavena v tuzemské měně, je i částka uvedená v QR platbě v tuzemské měně. Jestliže je faktura vystavená v cizí měně (na faktuře je uvedena měna i kurz) je i částka v QR platbě uvedena v cizí měně. Pro lepší orientaci je QR kód označen, v jaké měně je připraven.

 

QR platba v tuzemské měně

QR platba v tuzemské měně

                       
QR platba v cizí měně

QR platba v cizí měně

 

Platba se v bankovní aplikaci načte například takto:

 

Údaje, které jsou obsaženy v QR kódu.

Údaje, které jsou obsaženy v QR kódu.

 

 

Kromě nutných údajů pro platbu je v poznámce uveden název firmy dodavatele (maximálně 20 znaků) a důvod platby, číslo faktury v plném znění, tedy ne jen jako variabilní symbol.

 

Na kartě Konfigurace tiskových sestav faktur vystavených (i zálohových) je k dispozici volba "zobrazit QR Platbu" tato volba zapíná /nebo vypíná zobrazování QR kódu platby na vybraných tiskových sestavách.

 

Známé důvody, proč se QR kód v tisku nezobrazí.

 

- není připojení k internetu, nedostupný MTJ server (zde se generuje QR kód),

- příliš dlouhý nebo naopak krátký variabilní symbol (číslo faktury). Variabilní symbol musí být v rozsahu 1 - 10 číslic,

- v hlavičkách tiskových dokumentů nebyl dohledán IBAN k účtu použitému na faktuře.