Navigation:  Nabídky > Karta nabídky >

Možnost zadání ceny s DPH na řádku dokladu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na kartě Nabídky a Přijaté objednávky a Faktury vystavené je k dispozici pole CENA s DPH, do kterého je možno zadávat cenu včetně DPH, systém pak dopočítá cenu bez DPH.

Cena s DPH a cena bez DPH na sebe navzájem reagují - pokud tedy změním jednu nebo druhou cenu, dopočítá se ta opačná.

note2 Vlivem zaokrouhlování hodnoty DPH při výpočtu celkové ceny může docházet k drobným nepřesnostem. Nejpřesnější metodou samozřejmě je veškeré zaokrouhlování na 0,01 Kč.

 

CenaSDPHnaNabidce

Možnost zadání ceny s DPH na řádku nabídky