Navigation:  Marketing > Rozvozy sestav PDF >

Přehled definic rozvozů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Automat pro rozesínání tiskových výstupů ve formátu PDF zákazníkům nebo obchodníkům

Automat byl navržen a vytvořen za účelem usnadnění pravidelného rozesílání informačních sestav vně i dovnitř firmy. Přínosem je především schopnost rozpoznat, komu zvolenou sestavu má smysl vlastně posílat.  Pokud zvolíte např. sestavu nedodaného zboží, pak systém rozpozná, pro které zákazníky máte v evidenci nedodané přijaté objednávky, a pouze pro tyto zákazníky vytvoří jednotlivé tiskové sestavy jejich nedodaných objednávek a tyto sestavy uloží ve formátu PDF a umí je automaticky distribuovat e-mailem jako přílohy. Obdobně pokud se rozhodnete distribuovat sestavy nesplněných úkolů s termínem do minulého týdne, pak systém rozešle sestavy jen těm obchodníkům, kteří takové nesplněné úkoly mají v evidenci systému.

Typické použití:

informace o nezaplacených fakturách (tzv. mírné automatické urgence) pro dlužníky
informace o přijatých objednávkách s potvrzením termínů
rekapitulace nedodaného zboží s termíny pro zákazníky
upozornění o datu splatnosti faktury pro platící zákazníky
vývojové požadavky se změnou v posledním týdnu pro zadávající organizace
finanční vyhodnocení prodeje pro ředitele a vedoucí oddělení (měsíční, týdenní, kvartální)
výkazy činností za poslední týden pro zákazníky v záruce
nesplněné úkoly po termínu z minulého týdne pro nepořádné uživatele
rekapitulace dluhů po splatnosti pro zodpovídající obchodníky

 

Výběr emailů pro hromadné odeslání

Na formulářích pro hromadné odesílání emailů z marketingových výběrů nebo definice rozvozu PDF sestav je nově dostupná funkce o počtu použitých e-mailových adres. Jedná se o funkce dle konfigurace - Vybrat pouze první email kontaktu nebo Všechny emaily kontaktu. A to z toho důvody, aby zákazník nedostával zbytečně hromadný email několikrát, protože má na kartě kontaktu více e-mailových adres.

Na zmíněných formulářích je zvolený režim zobrazen a při poklikání na tento text se lze přenést do příslušné konfigurace.

Samotná konfigurace se nachází na kartě Nastavení emailového klienta (Konfigurace -> Standard -> Nastavení emailového klienta) na záložce Ostatní.

maily01

Informace v Hromadném mailingu z marketingových výběrů

maily02

Informace v Definici rozvozu PDF sestav.