Navigation:  Zakázky > Konfigurace >

Vzorové sady kontrolních bodů výroby

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kontrolní body zakázek

Kontrolní body zakázek představují manažerský nástroj, který Vám umožní sledovat a řídit průběh složitějších zakázek z hlediska jejich zajištění a to přímo na kartě zakázky. S pomocí této funkce budete mít vždy aktuální přehled o všech souvisejících úkonech (úkoly, jednání, nabídky,…), které jsou přímo spojeny se zakázkou a budete tak moci operativně ovlivnit její průběh. Logika celé funkce spočívá v tom, že si nadefinujete číselník jednotlivých bodů zakázky, který následně budete sledovat a kontrolovat ve dvou úrovních (sadách) – sada dokumentace a sada objednávek. Číselník vzorových sad kontrolních bodů se nachází v menu Zakázky – Konfigurace. Zde provedete definici dle Vašeho využití.

 

V horní části karty zakázky je umístěna ikona pomocí nichž budete zadávat a řídit jednotlivé kontrolní body dané zakázky. Po kliknutí se vás systém zeptá, pro jakou sekci (sada) chcete vygenerovat kontrolní body. Provedete volbu z roletového menu (námi předem nadefinovaného číselníků kontrolních bodů) a potvrdíte klávesou OK.

 

Po stisknutí tlačítka OK systém vygeneruje jeden řádek v záložce Dokumentace a jeden řádek v záložce Objednávky. V případě záložky Dokumentace můžete sledovat a zadávat tyto hodnoty:

úkol,
odesláno,
schváleno,
a poznámku.

Záložka dokumentace

Ke každému poli existuje ikona představující možnost vygenerování nového záznamu (úkol, záznam spisové služby…) nebo můžete využít přiřazení již exitujícího úkolu přímo z roletové nabídky. Stejně je tomu i v případě odeslání (jednání) a schválení.

 

Záložka objednávky

V případě záložky objednávky platí stejná pravidla jako v případě záložky dokumentace s tím rozdílem, že v rámci kontrolního bodu sledujeme pole:

předpis (kdo to má na starosti),
termín (datum dodání),
objednávku (číslo související objednávky),
a důležité termíny průběhu zakázky (vystavení, slíbení, dodání, naskladnění, …).

V případě, že nesouhlasí časová návaznost jednotlivých činností, systém na to upozorní červených vykřičníkem .